Vatten finns nu i kranarna đź’¦

Nu är vattnet inkopplat. I eftermiddag kan du vattna, men sparsamt 👍!