Styrelsen

Föreningen fungerar tack vare många personer som ägnar sin tid åt ideell verksamhet.

De nuvarande ledamöterna i styrelsen 2024 är:

  • Ordförande: Cecilia G.
  • Kassör: Francisco L. H.
  • Sekreterare: Manoranjan K.
  • Ledamot: Catharina P.
  • Ledamot: Susanne O.
  • Ledamot: Elina S.
  • Suppleant: Naim M.
  • Suppleant: Hampus F.