Om föreningen

Östrabo Koloniträdgård började sin historia i mitten av 1970-talet.

1975 och 2023

En kulturhistorisk plats och en ideell förening

ODLING I STADEN

Historiskt sett har Östrabobacken varit jordbruksmark som hört till Biskopsgården Östrabo. Marken är skyddad som kulturhistorisk plats. Kommunen köpte marken på 1940-talet. Från mitten av 1970-talet upplät man vår del av backen till Hyresgästföreningens fritidsverksamhet för att användas som odlingslotter. 1995 blev vi en fristående ideell förening under vårt nuvarande namn, Östrabo Koloniträdgård, och ett kontrakt skrevs då med kommunen.

Där växter och människor växer

Östrabo Koloniträdgård