Ordningsregler

Här är en kort sammanfattning av några viktiga ordningsregler på backen.
Hela listan hittar du här

Som medlem i en ideell förening, förväntas att man deltar på vårens och höstens städ- /arbetsdag (ca 2 timmar) april/maj samt oktober/november. Vi städar området, samlar skräp och transporterar till kommunens soptipp. Alla bör vara med och delta enligt egna möjligheter och förutsättningar. Efter avslutad arbetsdag grillar vi korv och fikar tillsammans.

Såsom papper, plast, bräder, glas, metallföremål m.m. tar var och en hand om själv och bär bort från koloniområdet.
Ta hand om och kompostera på egen lott – man får den bästa jorden genom att kompostera. Övrigt trädgårdsavfall transporterar du själv från området.

Vid det tillfället ser man framförallt till att lotten är uppodlad och ser vårdad ut. Vi tittar även på gångarna mellan lotter.

Hänglåset är försett med kodlås. Koden är hemlig och får absolut inte lämnas ut till utomstående. Ny kod för varje säsong.

… så att de skuggar omgivande lotter. Detta gäller även växter som redan fanns på din lott när du fick den. Växter ska inte heller hänga ut från lotten och hindra framkomligheten på gångarna. Vid nyplantering av bärbuskar liksom hallon mm, beräkna storlek på fullvuxen planta så att den inte tränger in på grannens område. Plantera minst 0,5 m in på egen lott från lottens gräns, så att inte rötterna grenar ut sig till grannens odlingslott.

Buskar/prydnadsbuskar som jasmin, syren, nyponros och liknande som kan blir kraftiga med rötter som sprider sig får inte planteras.

– att uppföra drivhus, vindskydd eller staket
– att använda vattenspridaren vid bevattning
– att använda giftbekämpningsmedel
– att måla bräder m.m. med träskyddsmedel innehållande gift (enligt lag)
– att använda spånskivor eller fiberplattor, dessa innehåller kemikalier
– att hålla kvar på sin lott redskap som hör till förrådsboden
– att bryta upp stenar med grep eller spade använd istället järnspett.
– att göra upp öppen eld, bränna skräp eller annat avfall
– att använda glas, fönster och liknande
– att sätta upp en plastkant runt sin lott
– att gå in på andra grannens lotter t ex. vid bärplockning, utan att stämma överens med honom/henne.

Det är tillåtet att grilla under ordnade former och på egen risk med en grill, dock inte direkt på marken. Använd helst inte engångsgrill. Avlägsna allt skräp efter dig.

ska klippas, även kanterna och i övrigt hållas fria. Ansvaret för dessa ligger på innehavarna av angränsande lotter.

Lägg inte stenar, grästorvor m.m. på gångar och andra ställen som klipps med gräsklipparen. För att underlätta brukande av den egna lotten och för att underlätta tillgångsvägar till vattenposten, bör odlare med angränsande lotter hålla en gång, minst 40-50 cm bred, som sköts gemensamt, mellan lotterna.

Gång mellan två kolonilotter med samma ägare kan uppodlas om det inte försvårar framkomligheten, framförallt till närmaste vattenposten.

Inom vårt område strävar vi efter en organisk- biologisk odling utan konstgödsel. Tänk på miljön – välj giftfri odling! Algomin är naturlig gödning baserad på alger och OK att använda. Blåkorn är konstgödsel och är inte OK att använda.

odlas och skötas under hela säsongen.

Det är arrendatorns ansvar att lottnummerpinnen är i bra skick och anmäla till underhåll/lottuthyrning/styrelsen att pinnen behöver bytas om den ev. blivit skadad. Det är inte tillåtet att flytta på odlingslottens gränsmarkeringar eller att ta bort dem.

Plast som används som skydd under odlingssäsongen måste avlägsnas till hösten och får inte lämnas kvar på lotten under vinter (gäller både mjukplast, hårdplast, plastburkar mm). Plasten vittrar söner efter att ha varit utsatt för sol under sommaren och sedan för frost under vinter, sådan plast förorenar mark på samma vis som glasskärvor och den risken vill vi inte ta.

som arrendator lånar i boden, skall hängas tillbaka och vara väl rengjorda och oskadade. Samma gäller skottkärrorna. Det är inte tillåtet att på sin lott behålla redskap som hör till föreningen. Det är inte tillåtet att bryta upp stenar med grep eller spade. Använd istället järnspett. Föreningens gemensamma trädgårdsredskap, maskiner och verktyg ska skötas väl och hanteras med aktsamhet och återlämnas dagligen efter användning. Det åligger den som åsamkat eventuell skada på redskap att ordna med att det blir lagat alternativt meddela styrelsen eller den i arbetsgruppen som ansvarar för underhåll och reparationer. Tänk på att alla behöver använda våra gemensamma redskap!

Vatten sätts på omkring den 15 april och stängs av ca 31 oktober. Vi har kommunalt dricksvatten till vårt område Det är viktigt att inte slösa med vatten, gärna vattning med vattenkanna. Vattnar du med slang, ta bort den när du har vattnat klart så att andra odlare kommer till, lämna aldrig slangen kvar.

För att kunna använda vattenposterna behöver du själv införskaffa dig en vattennyckel.