Vattnet, höststädning och några viktiga datum

💦 Vi börjar med de goda nyheterna: Nu är vattnet på i ledningarna dygnet runt på backen.

🎉 Höststädning och skördefest i oktober
Några viktiga datum att komma ihåg :

21 oktober: Städdag och skördefest
Alla är välkomna att delta under städdagen. Det mesta som ska göras kräver ingen större fysisk ansträngning, så du behöver inte vara särskilt stark för att hjälpa till. Framför allt är det ett bra sätt att träffa andra odlare. Vi behöver t.ex plocka skräp, kippa buskarna, se över lottpinnarna, etc.

Efter städningen kommer vi att äta tillsammans. Vi behöver veta hur många kommer för att planera mat och drycker.
Anmäla er gärna https://forms.gle/YS6SjErrqgj2aLh69 (senast den 15 oktober)

Mer info om exakt tid återkommer vi med.

21-22 oktober: Containers
Containrarna kommer att finnas under hela helgen för städdagen. Som vanligt, ber vi er vara noga med att bara slänga sådant som man inte kan kompostera på sin egen lott, och att skaka av rötter så att inte vår dyrbar jord hamnar i containrarna.

Utedasset är öppet tills helgen 28-29/10.

Lotterna måste vara vinterstädade den 1 november

🦠 Växtsjukdomar
Det finns tyvärr en del växtsjukdomar som kan spridas på våra älskade lotter, t.ex. klumprotsjuka.
Vi kan till stor det undvika sådana sjukdomar genom att inte odla samma gröda på samma yta år efter år. Det är också bra om man håller jorden uppluckrad och om man undviker att vattna för mycket.
Vi återkommer längre fram med mer information om hur man kan tänka kring växtföljd både för att undvika sjukdomar och för att få bättre skörd.
Börja gärna redan nu att tänka på växelbruk när du planerar för nästa år!

🗳 Intresseanmälan för styrelse och valberedning
Om du är intresserad av att hjälpa till under nästa år i styrelsearbetet eller i valberedningen så svara gärna om det på detta mejl, så för vi det vidare till den nuvarande valberedningen.